مینو

احسان برگر مینو

برگر وطنی

برگر وطنی خوشمزه، صحی و تازه میباشد که در سطح کشور از شهرت خاص برخوردار است.

برگر ساده

70 افغانی

برگر ساسیج دار

80 افغانی

چکن برگر

120 افغانی

یک بوتل چتنی

50 افغانی

جرمن رول

140 افغانی

چکن برگر

120 افغانی

چکن برگر

خوشمزه،صحی و با انرژي که از گوشت، چپس و ترکاری ساخته میشود

مرغ بریانی

احسان برگر فست فود مرغ سوخاری سالم و خوشمزه را ارائه می دهد

یک پیس

170 افغانی

مرغ مکمل

400 افغانی

جوس کیله

100 افغانی

جوس سیب

100 افغانی

جوس مالته

100 افغانی

جوس املوک

100 افغانی

جوس میکس

100 افغانی

جوس

احسان برگر بهترین و خوشمزه ترین جوس تازه، صحی و مقوی را برای مشتریان خویش پیشکش میکند

آیسکریم

 ما بیش از 15 نوع آیسکریم کمپنی والز را برای مشتریان خویش پیشکش میناییم.

آدرس

مکرویان دوم ,مقابل مطبعه، کابل- افغانستان

ساعات کاری

شنبه – جمعه
PM 10:00 – 7:00 A

2020 © Kabul Barya Inc. All rights reserved